Tel.: 973 621 008 | Pg. de Les Vernedes, s/n | 25560 SORT (Pirineu de Lleida) | info@rutespallars.cat